HU | RO
2021 august 05 - joi (sãptãmâna 31 - ziua 216) Azi este ziua Krisztina, iar mâine ziua Zakariás.

INTRODUCERE
VotLegal
DESPRE DÃNESTI
PRIMĂRIA     Lista functiilor si salariilor
    Date de contact
    Conducere
    Compartimente, angajaþi
    Informaţii de interes public
CONSILIUL LOCAL     Hotãrâri
    Consilieri
    Comisii de specialitate
    Procese verbale sedinte de consiliu
    Situatia financiara 2016
    Buget - 2018
    Transparenta decizionala
    Buget 2019
    Buget 2020
INSTITUÞII
ALEGERI PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN - 2019
ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII
COMUNICATE, ANUNÞURI     Carte de identitate online
    POST VACANT
    ACHIZITII DIRECTE
    CASATORII
    Oferte de vânzare a terenurilor extravilane
    ANUNT PUBLIC
    PAUZA DE CURENT
    COLECTAREA DESEURILOR
    Cabinetul de stomatologie
    BIBLIOTECA
LEGISLAŢIE
FORMULARE
CULTURĂ
EVENIMENTE CULTURALE
ADRESE UTILE
PROIECTE EUROPENE
SITUATII DE URGENTA     PLANUL DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR
PORTAL SERVICII PUBLICE DĂNEŞTI
ALEGERILE PENTRU SENAT SI CAMERA DEPUTATILOR DIN ANUL 2020
REFERENDUM 2018
EVENIMENTE
Proiectul SIPOCA 35
CARTE FUNCIARA     *ANUNT
    *CADASTRU SISTEMATIC
LOCALITATI INFRATITE     Solt - Ungaria
    Tevel - Ungaria
PLAN URBANISTIC GENERAL
URBANISM
ALEGEREA PRESEDINTELUI ROMANIEI - 10. noiembrie 2019.
CORONAVIRUS - Informatii importante
ANUNT!
MONITORUL OFICIAL LOCAL     Statutul unitatii administrativ-teritoriale
    Regulamentele privind procedurile administrative
    Hotararile autoritatii deliberative
    Dispozitiile autoritatii executive
    Documente si informatii financiare
    Alte documente
ALEGERI LOCALE - 27.09.2020.
ALEGERI SI REFERENDUMURI
CETATEAN DE ONOARE DANESTI
INTRODUCERE

Bine aþi venit pe pagina noastrã!

Vã urez bun venit pe pagina noastrã în numele locuitorilor din Dãneºti ºi al Primãriei.

Conþinutul paginii noastre este postat ºi actualizat în permanenþã. Sperãm cã aici vor fi disponibile informaþii legate de trecutul, prezentul ºi viitorul comunei noastre.

Puteþi sã trimiteþi observaþiile dvs. la adresa danfalva@yahoo.com

Cu respect,

Bõjte Csongor-Ernõ

primar

******************************************************************************************************


Toate drepturile rezervate
Primãria Dãnesti
Powered by
Blue Media Studio