HU | RO
2021 mai 11 - marti (sptmna 19 - ziua 130) Azi este ziua Ferenc, iar mine ziua Antónia, Villõ.

INTRODUCERE
VotLegal
DESPRE DÃNESTI
PRIMĂRIA     Lista functiilor si salariilor
    Date de contact
    Conducere
    Compartimente, angajaþi
    Informaţii de interes public
CONSILIUL LOCAL     Hotãrâri
    Consilieri
    Comisii de specialitate
    Procese verbale sedinte de consiliu
    Situatia financiara 2016
    Buget - 2018
    Transparenta decizionala
    Buget 2019
    Buget 2020
INSTITUÞII
ALEGERI PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN - 2019
ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII
COMUNICATE, ANUNÞURI     Carte de identitate online
    POST VACANT
    CASATORII
    Oferte de vânzare a terenurilor extravilane
    ANUNT PUBLIC
    PAUZA DE CURENT
    COLECTAREA DESEURILOR
    Cabinetul de stomatologie
    BIBLIOTECA
LEGISLAŢIE
FORMULARE
CULTURĂ
EVENIMENTE CULTURALE
ADRESE UTILE
PROIECTE EUROPENE
SITUATII DE URGENTA     PLANUL DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR
PORTAL SERVICII PUBLICE DĂNEŞTI
ALEGERILE PENTRU SENAT SI CAMERA DEPUTATILOR DIN ANUL 2020
REFERENDUM 2018
EVENIMENTE
Proiectul SIPOCA 35
CARTE FUNCIARA     *ANUNT
    *CADASTRU SISTEMATIC
LOCALITATI INFRATITE     Solt - Ungaria
    Tevel - Ungaria
PLAN URBANISTIC GENERAL
URBANISM
ALEGEREA PRESEDINTELUI ROMANIEI - 10. noiembrie 2019.
CORONAVIRUS - Informatii importante
ANUNT!
MONITORUL OFICIAL LOCAL     Statutul unitatii administrativ-teritoriale
    Regulamentele privind procedurile administrative
    Hotararile autoritatii deliberative
    Dispozitiile autoritatii executive
    Documente si informatii financiare
    Alte documente
ALEGERI LOCALE - 27.09.2020.
A hnapokrl...

Január Télhó / Fergeteg hava / Nagy Boldogasszony hava
A tõzsgyökeres itáliai isten, Janus után nyerte nevét, akit a szerencsés kezdet isteneként tiszteltek. A hívõk újévkor kalácsot tettek Janus oltárára, e napon kerültek minden veszekedést s kölcsönösen jót kívántak egymásnak. Csak Kr. e. 153-tól kezdve lett január az év kezdete, azelõtt a tizenegyedik hónapnak számított. E hónapban a Nap a Vízöntõ jegyébe lép.
Február Télutó / Jégbontó hava / Böjtelõ hava
Nevét a régi latin Februus istentõl nyerte, kinek tiszteletére e hó 15-én tartották a dies februatust, az élõkre nézve tisztító, a halottakra nézve pedig engesztelõ ünnepségeket; amikor is a Palatinus papjai februummal (szíjjal) verdesték a férjes asszonyokat, mert hitük szerint ez áldást hozott a házasságra. A február eredetileg hiányzott a régi tízhónapos római évbõl; Numa Pompilius függesztette hozzá. A Nap a Halak jegyébe lép.
Március Tavaszelõ / Kikelet hava / Böjtmás hava
Julius Caesar óta az évnek harmadik hónapja, azelõtt az elsõ volt. Marsnak szentelték és róla nevezték el. Vele kezdõdik a tavasz. Nálunk az 1848-as ifjúság tette emlékezetessé 15. napját, a híres 12 ponttal és a Talpra magyarral. A Nap a Kos jegyébe és az egyenlítõbe lép, amivel egyidej?leg áll be a tavaszi napéj-egyenlõség is (20-22. között).
Április Tavaszhó / Szelek hava / Szent György hava
A latin aperire (megnyitni) szóból származik, mely Ovidius szerint a rügyek, a bimbók és virágok tavaszi nyílásával áll vonatkozásban. Április csalfa és változékony jellegû s ezzel függ össze az elsejei "április bolondja" népszokás, amelyet a francia "poisson d'avril", az angol "April-fool", az olasz "Calandrino", a német pedig "Aprilnarr" néven nevez. A Nap a Bika jegyébe lép.
Május Tavaszutó / Ígéret hava / Pünkösd hava
A hónapot Maia istennõnek szentelték az antik világban, aki a föld termékenységét oltalmazza. A nép szerelmes szívû legényei május elsején "májusfát" állítanak kedvencük háza elé*. E hónap ünnepségei - a majálisok - a tavasz és a nyár örömeinek szólnak. A szerves élet fejlõdésének ekkor van a tetõpontja. A Nap az Ikrek jegyébe lép. Ma már csak néhány faluban él ez a népszokás.
Június Nyárelõ / Napisten hava / Szent Iván hava
Junó-nak, a Holdistennõnek hónapja, aki a házasság által megszentelt szerelem pártfogója, a családi áldás istenasszonya. Õ védi az asszonyokat, kiket egészséggel és szépséggel ruház föl. A mûvészetben úgy ábrázolják, mint a házasság harmóniájában kifejlett nõi szépséget. Kedvenc madara a páva. Júniusban az éjszakai féltekén a leghosszabbak a nappalok és a Nap a Rák jegyébe lép.
Július Nyárhó / Áldás hava / Szent Jakab hava
Eredeti neve quintilis, minthogy a márciussal kezdõdõ régi római kalendáriumban az ötödik hónap volt. Csak Julius Caesar óta, épp az Õ neve tiszteletére lett július; a hatalmas imperátor születési hónapja. Caesart - a monda szerinte - leszúrta Brutus, birodalmának alapköveit szétdúlta az idõ, de emlékét évezredeken át megõrizte a július neve. E hónapban már a nappalok fogynak; a Nap az Oroszlán jegyébe lép.
Augusztus Nyárutó / Új kenyér hava / Kisasszony hava
A régi római naptárban az év hatodik hónapja - sextilis -, melyet azonban Octavianus Augustus császár a tanács által a maga nevére neveztetett. A név augeo igére emlékeztet, melynek jelentése: az ország gyarapítója. A késõbbi római császárok is viselték e címet, sõt néha nejeiket is megajándékozták vele (Augusta). E hónapot a kánikula havának tartják és a Nap a Szûz jegyébe lép.
Szeptember Õszelõ / Földanya hava / Szent Mihály hava
A régi rómaiak hetedik hónapja, innen neve: septem (hét). Nálunk a kilencedik hónap, a munkaszezon (tanítási év) kezdete. Petõfi szeptember végén már az elmúlás hangulatát érezte. Az elsõ õszi harmincnapos hónap, melynek 22-23. napján a Nap a Mérleg jegyébe, egyúttal az õszi napéj-egypontba lép.
Október Õszhó / Magvetõ hava / Mindszent hava
Nyolcadik hónap volt a rómaiaknál (octo), nálunk a tizedik hónap. A 6. napján a hõsi halált halt aradi vértanúkra emlékezünk. A Nap a Skorpió jegyébe lép.
November Õszutó / Enyészet hava / Szent András hava
A latin novem (kilenc) szóból, mert a régi római naptárban a kilencedik hónap volt; nálunk a tizenegyedik. A Magyar Tudományos Akadémiát e hónapban alapította Széchenyi István gróf, a Nemzeti Múzeumot atyja, Széchenyi Ferenc gróf. A Nap a Nyilas jegyébe lép.
December Télelõ / Álom hava / Szentkarácsony hava
A Romulus által beosztott római év tizedik hónapja volt (decem). Amikor Numa a januárral és februárral megtoldva tizenkét hónapot alkotott, a december a végére szorult az évnek. Nagy Károly szent hónapnak nevezte el decembert a nagykarácsonyi ünnepek alapján, amelyek az áhitatos szívek örömnapjaiból állnak. 21-én kezdõdik csillagászatilag a tél. A Nap a Bak jegyébe lép.
Toate drepturile rezervate
Primria Dnesti
Powered by
Blue Media Studio