HU | RO
2018 december 14 - pntek (50. ht - 347. nap)
Télelõ / Álom hava / Szentkarácsony hava
Ma Szilárda nvnapja van, holnap Valér nvnapja lesz.

A hnapokrl...

Január Télhó / Fergeteg hava / Nagy Boldogasszony hava
A tõzsgyökeres itáliai isten, Janus után nyerte nevét, akit a szerencsés kezdet isteneként tiszteltek. A hívõk újévkor kalácsot tettek Janus oltárára, e napon kerültek minden veszekedést s kölcsönösen jót kívántak egymásnak. Csak Kr. e. 153-tól kezdve lett január az év kezdete, azelõtt a tizenegyedik hónapnak számított. E hónapban a Nap a Vízöntõ jegyébe lép.
Február Télutó / Jégbontó hava / Böjtelõ hava
Nevét a régi latin Februus istentõl nyerte, kinek tiszteletére e hó 15-én tartották a dies februatust, az élõkre nézve tisztító, a halottakra nézve pedig engesztelõ ünnepségeket; amikor is a Palatinus papjai februummal (szíjjal) verdesték a férjes asszonyokat, mert hitük szerint ez áldást hozott a házasságra. A február eredetileg hiányzott a régi tízhónapos római évbõl; Numa Pompilius függesztette hozzá. A Nap a Halak jegyébe lép.
Március Tavaszelõ / Kikelet hava / Böjtmás hava
Julius Caesar óta az évnek harmadik hónapja, azelõtt az elsõ volt. Marsnak szentelték és róla nevezték el. Vele kezdõdik a tavasz. Nálunk az 1848-as ifjúság tette emlékezetessé 15. napját, a híres 12 ponttal és a Talpra magyarral. A Nap a Kos jegyébe és az egyenlítõbe lép, amivel egyidej?leg áll be a tavaszi napéj-egyenlõség is (20-22. között).
Április Tavaszhó / Szelek hava / Szent György hava
A latin aperire (megnyitni) szóból származik, mely Ovidius szerint a rügyek, a bimbók és virágok tavaszi nyílásával áll vonatkozásban. Április csalfa és változékony jellegû s ezzel függ össze az elsejei "április bolondja" népszokás, amelyet a francia "poisson d'avril", az angol "April-fool", az olasz "Calandrino", a német pedig "Aprilnarr" néven nevez. A Nap a Bika jegyébe lép.
Május Tavaszutó / Ígéret hava / Pünkösd hava
A hónapot Maia istennõnek szentelték az antik világban, aki a föld termékenységét oltalmazza. A nép szerelmes szívû legényei május elsején "májusfát" állítanak kedvencük háza elé*. E hónap ünnepségei - a majálisok - a tavasz és a nyár örömeinek szólnak. A szerves élet fejlõdésének ekkor van a tetõpontja. A Nap az Ikrek jegyébe lép. Ma már csak néhány faluban él ez a népszokás.
Június Nyárelõ / Napisten hava / Szent Iván hava
Junó-nak, a Holdistennõnek hónapja, aki a házasság által megszentelt szerelem pártfogója, a családi áldás istenasszonya. Õ védi az asszonyokat, kiket egészséggel és szépséggel ruház föl. A mûvészetben úgy ábrázolják, mint a házasság harmóniájában kifejlett nõi szépséget. Kedvenc madara a páva. Júniusban az éjszakai féltekén a leghosszabbak a nappalok és a Nap a Rák jegyébe lép.
Július Nyárhó / Áldás hava / Szent Jakab hava
Eredeti neve quintilis, minthogy a márciussal kezdõdõ régi római kalendáriumban az ötödik hónap volt. Csak Julius Caesar óta, épp az Õ neve tiszteletére lett július; a hatalmas imperátor születési hónapja. Caesart - a monda szerinte - leszúrta Brutus, birodalmának alapköveit szétdúlta az idõ, de emlékét évezredeken át megõrizte a július neve. E hónapban már a nappalok fogynak; a Nap az Oroszlán jegyébe lép.
Augusztus Nyárutó / Új kenyér hava / Kisasszony hava
A régi római naptárban az év hatodik hónapja - sextilis -, melyet azonban Octavianus Augustus császár a tanács által a maga nevére neveztetett. A név augeo igére emlékeztet, melynek jelentése: az ország gyarapítója. A késõbbi római császárok is viselték e címet, sõt néha nejeiket is megajándékozták vele (Augusta). E hónapot a kánikula havának tartják és a Nap a Szûz jegyébe lép.
Szeptember Õszelõ / Földanya hava / Szent Mihály hava
A régi rómaiak hetedik hónapja, innen neve: septem (hét). Nálunk a kilencedik hónap, a munkaszezon (tanítási év) kezdete. Petõfi szeptember végén már az elmúlás hangulatát érezte. Az elsõ õszi harmincnapos hónap, melynek 22-23. napján a Nap a Mérleg jegyébe, egyúttal az õszi napéj-egypontba lép.
Október Õszhó / Magvetõ hava / Mindszent hava
Nyolcadik hónap volt a rómaiaknál (octo), nálunk a tizedik hónap. A 6. napján a hõsi halált halt aradi vértanúkra emlékezünk. A Nap a Skorpió jegyébe lép.
November Õszutó / Enyészet hava / Szent András hava
A latin novem (kilenc) szóból, mert a régi római naptárban a kilencedik hónap volt; nálunk a tizenegyedik. A Magyar Tudományos Akadémiát e hónapban alapította Széchenyi István gróf, a Nemzeti Múzeumot atyja, Széchenyi Ferenc gróf. A Nap a Nyilas jegyébe lép.
December Télelõ / Álom hava / Szentkarácsony hava
A Romulus által beosztott római év tizedik hónapja volt (decem). Amikor Numa a januárral és februárral megtoldva tizenkét hónapot alkotott, a december a végére szorult az évnek. Nagy Károly szent hónapnak nevezte el decembert a nagykarácsonyi ünnepek alapján, amelyek az áhitatos szívek örömnapjaiból állnak. 21-én kezdõdik csillagászatilag a tél. A Nap a Bak jegyébe lép.
Minden jog fenntarva
Cskdnfalva nkormnyzata
Powered by
Blue Media Studio