HU | RO
2022 iunie 30 - joi (săptămâna 26 - ziua 180) Azi este ziua PĂĄl, iar mâine ziua TihamĂŠr, AnnamĂĄria.

INTRODUCERE
VotLegal
DESPRE DÃNESTI
PRIMĂRIA     Lista functiilor si salariilor
    Date de contact
    Conducere
    Compartimente, angajaĂži
    Informaţii de interes public
CONSILIUL LOCAL     HotĂŁrâri
    Consilieri
    Comisii de specialitate
    Procese verbale sedinte de consiliu
    Situatia financiara 2016
    Buget - 2018
    Transparenta decizionala
    Buget 2019
    Buget 2020
INSTITUÞII
ALEGERI PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN - 2019
ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII
COMUNICATE, ANUNÞURI     Carte de identitate online
    LICITATIE
    POST VACANT
    ACHIZITII DIRECTE
    CASATORII
    Oferte de vânzare a terenurilor extravilane
    ANUNT PUBLIC
    PAUZA DE CURENT
    COLECTAREA DESEURILOR
    Cabinetul de stomatologie
    BIBLIOTECA
LEGISLAŢIE
FORMULARE
CULTURĂ
EVENIMENTE CULTURALE
ADRESE UTILE
PROIECTE EUROPENE
SITUATII DE URGENTA     PLANUL DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR
PORTAL SERVICII PUBLICE DĂNEŞTI
ALEGERILE PENTRU SENAT SI CAMERA DEPUTATILOR DIN ANUL 2020
REFERENDUM 2018
EVENIMENTE
Proiectul SIPOCA 35
CARTE FUNCIARA     *ANUNT
    *CADASTRU SISTEMATIC
LOCALITATI INFRATITE     Solt - Ungaria
    Tevel - Ungaria
PLAN URBANISTIC GENERAL
URBANISM
ALEGEREA PRESEDINTELUI ROMANIEI - 10. noiembrie 2019.
CORONAVIRUS - Informatii importante
ANUNT!
MONITORUL OFICIAL LOCAL     Statutul unitatii administrativ-teritoriale
    Regulamentele privind procedurile administrative
    Hotararile autoritatii deliberative
    Dispozitiile autoritatii executive
    Documente si informatii financiare
    Alte documente
    Monitorul Oficial Local Danesti
ALEGERI LOCALE - 27.09.2020.
ALEGERI SI REFERENDUMURI
CETATEAN DE ONOARE DANESTI
COMUNICAT DE PRESA
SERVICII ONLINE     Formulare electronice
    Sesizari
COMUNICAT DE PRESA

Anunt de presa
Echipamente IT pentru scoala din comuna Danesti


*****************************************************************************************************


Anunt de presa la ĂŽnceputul proiectului


”ÎNFIINTAREA INFRASTRUCTURII INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE SI RACORDAREA GOSPODARIILOR SI CONSUMATORILOR NON-CASNICI PUBLICI ÎN
COMUNELE TOMESTI, CÂRTA, DANESTI,MADARAS, EXTINDEREA SI MODERNIZAREA
RETELEI EXISTENTE ÎN COMUNA SÂNDOMINIC”
Codul MySMIS: 141256


Numele Beneficiarului

UAT COMUNA DANESTI, JUDETUL HARGHITA ÎN CALITATE DE LEADER PARTENERIATULUI UAT COMUNA TOMESTI, UAT COMUNA CÂRTA, UAT COMUNA DANESTI, UAT COMUNA MADARAS, UAT COMUNA SÂNDOMINIC


Titlul Proiectului

"ÎNFIINTAREA INFRASTRUCTURII INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE SI RACORDAREA GOSPODARIILOR SI CONSUMATORILOR NON-CASNICI PUBLICI ÎN COMUNELE TOMESTI, CÂRTA, DANESTI, MADARAS, EXTINDEREA SI MODERNIZAREA RETELEI EXISTENTE ÎN COMUNA SÂNDOMINIC”


Obiectivul general al proiectului

Proiectul contribuie la obiectivul specific al apelului prin crearea sistemului local de distributie inteligenta, cu doua statii de reglare masurare si predare. Se va Înfiinta un sistem de distributie inteligenta În comunele Sândominic, Tomesti, Cârta, Danesti, Madaras, În judetul Harghita, cu o lungime de 86.061 m si 5.036 (3837 bransamente noi - din care sunt 45 cladiri publice non-comerciale, iar echivalentul lor este 313 gospodarii; respectiv 1154 bransamente vor fi modernizate pe tronsonul existent În comuna Sândominic) bransamente cu contoare inteligente. Proiectul contribuie la realizarea tintelor nationale si europene referitor la reducereaemisiei de dioxid de carbon.

Rezultate asteptate ĂŽn urma implementarii proiectului

1. Un sistem de distributie cu o lungime de 86 km, În comunele Sândominic, Tomesti, Cârta, Danesti, Madaras, din judetul Harghita

2. 5.036 bransamente cu contoare inteligente

Valoarea totala a proiectului: 62.706.754,31 LEI inclusiv TVA
Valoarea cofinantarii UE : 47.324.737,24 LEI fara TVA
Data ĂŽnceperii proiectului: 27.05.2021
Data finalizarii proiectului: 30.09.2023

Datele de contact: danesti@planificatio.com
Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.
Continutul acestui material nu reprezinta În mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam si vizitati ww.mfe.gov.ro
Toate drepturile rezervate
Primăria Dănesti
Powered by
Blue Media Studio