HU | RO
2018 octombrie 21 - duminicã (sãptãmâna 42 - ziua 293) Azi este ziua Orsolya, iar mâine ziua Cecília.

FORMULARE

Pentru vizualizarea ºi imprimarea formularelor tipizate aveþi nevoie de programul  Adobe Acrobat Reader .

  • Cereri ºi formulare tipizate legate de asistenþa socialã
  • Formulare financiare, fiscale
  • Cereri necesare pentru construcþii
  • Acte de stare civilã
Toate drepturile rezervate
Primãria Dãnesti
Powered by
Blue Media Studio