HU | RO
2017 august 19 - sâmbătă (săptămâna 33 - ziua 230) Azi este ziua Huba, iar mâine ziua Friderika.

CONSILIUL LOCAL / Situatia financiara 2013

bilant 2013
cont  de executie buget local venituri 2013
cont de executie activitati venituri proprii venituri 2013
cont de executie buget local cheltuieli 2013
cont de executie fond.externe nerambursabile venituri 2013
cont de rezultat patrimonial 2013
disponibil din mijloasce cu destinatie speciala 2013
informatii privind soldurile conturilor venituri ,cheltuieli 2013
informatii privind soldurile venituri ,cheltuieli 2013
plati restante 2013
sinteza plati restante arieratelor 2013
situatia active fixe amortizabile 2013
situatia activelor fixe neamortizabile 2013
situatia activelor si datoriilor financiare 2013
situatia centralizata 2013
situatia fluxului 2013
situatia fluxului anexa 4 2013
situatia modificarilor in structura activelor nete 2013
situatia platilor efectuate titlu 56 2013
venituri,cheltuieli  si excedente 2013
Toate drepturile rezervate
Primăria Dănesti
Powered by
Blue Media Studio