HU | RO
2018 decembrie 14 - vineri (săptămâna 50 - ziua 347) Azi este ziua SzilĂĄrda, iar mâine ziua ValĂŠr.

CONSILIUL LOCAL / Situatia financiara 2014

bilant 2014
cont de executie activitat venituri pproprii-venituri 2014
cont de executie buget local venituri 2014
cont de executie buget local cheltuieli 2014
cont de executie din activitati venituri proprii 2014
cont de executie din fonduri externe nerambursabile venituri 2014
cont de executie fonduri externe nerambursabile cheltuieli 2014
cont rezultat patrimonial 2014
Cont.exe.Fanexa19. 2014
disponibil din mijloace destinatie speciala 2014
informatii privind soldurile 2014
plati restante 2014
sinteza platilor restante 2014
situatia activelor fixe amortizabile 2014
situatia activelor fixe neamortizabile 2014
situatia activelor si datoriilor financiare 2014
situatia arieratelor 2014
situatia fluxului 2014
situatia fluxului anexa 4 2014
situatia modificarilor in structura activelor nete 2014
situatia platilor efectuate 2014
venituri,cheltuieli,excedente 2014
Toate drepturile rezervate
Primăria Dănesti
Powered by
Blue Media Studio