HU | RO
2018 martie 24 - sÔmbŃtŃ (sŃptŃmÔna 12 - ziua 82) Azi este ziua G├íbor, Karina, iar mÔine ziua M├írk.

CONSILIUL LOCAL / Hotãrâri

Toate drepturile rezervate
PrimŃria DŃnesti
Powered by
Blue Media Studio