HU | RO
2019 janur 19 - szombat (03. ht - 18. nap)
Télhó / Fergeteg hava / Nagy Boldogasszony hava
Ma Sára, Márió nvnapja van, holnap Aladár, Álmos nvnapja lesz.

ÖNKORMÁNYZAT / Pénzügyi helyzet 2015

bilanti
cont de executie activitati venituri proprii
cont de executie buget local cheltuieli
cont de executie buget local venituri
cont de executie fonduri externe nerambursabile cheltuieli
cont rezultat patrimonial
cont.de executie activitati venituri proprii -venituri
disponibil din mijloace cu destinatie speciala
informatii privind soldurile conturilor de venituri
plati restante
sinteza platilor restante si arieratelor
situatia activelor fixe amortizabile
situatia activelor fixe neamortizabile
situatia activelor si datoriilor financiare inst.publice
situatia centralizata arieratelor
situatia fluxului anexa 4
situatia fluxului
situatia modificarilor in structura activelor nete
situatia platilor efectuate si a sumelor din FEN postaderare
situatia platilor efectuate titlu 56
situatia referitori la protectia copilului
venituri,cheltuieli si excedente
Minden jog fenntarva
Cskdnfalva nkormnyzata
Powered by
Blue Media Studio